پس زمينه شرکت APPLE
مکينتاشهاي ساخته شده تا قبل از پايان سال 2005 فقط با پردازنده هاي IBM  و Motorola   کار مي کردند. Macintosh هاي ساخته شده در سال 2006داراي پردازنده هاي Intel هستند. Macintosh ها قادر به اجراي برنامه هاي ويندوز نيستند مگر اينکه برنامه هاي مخصوصي روي آن نصب شده باشد که فايلهاي ويندوز براي Macintosh قابل شناسايي و قابل فهم باشد.
نظرات کاربران
UserName