والپيپر شرکت APPLE
سيستم‌عامل Mac OS را مي‌توان به دو خانواده مختلف سيستم‌هاي عامل تقسيم کرد “Classic” Mac OS که شامل سيستم‌عامل عرضه شده در سال ???? و نسخه‌هاي بعدي آن تا نسخه Mac OS ? مي‌شود.Mac OS X (که حرف "X" معرف عدد رومي ?? است) از اجزاي Open Step (توابع API) تعريف شده براي يک سيستم‌عامل شي گرا که هر سيستم‌عامل مدرني آن را به عنوان بخشي از هسته خود دارد استفاده مي‌کند. "Classic” Mac OSبا اين ويژگي که در آن از خط فرمان استفاده نمي‌شود شناخته مي‌شود. اين سيستم‌عاملِ کاملاً گرافيکي بسيار مشابه سيستم‌عامل Commodore GEOS است. با وجود راحتي استفاده از آن، اين سيستم‌عامل داراي کمبودها و نقايصي نيز بود.
نظرات کاربران
UserName