تصوير کبوتر شجاع نقش اول کارتون واليانت بنام (Valiant)
سازندگان فيلم با رعايت حدود سني تماشاگران خود، لحن کمدي را به آن افزوده اند تا مانع از تلخ و سياه شدن قصه و رويدادهاي آن شوند. بچه ها با تماشاي فيلم متوجه اين نکته مي شوند که در دوران جنگ و در نبود کامپيوتر و تلفن هاي موبايل (که اين روزها در اتاق هر بچه کم سن و سالي مي توان آن ها را پيدا کرد) اين کبوترهاي کوچک و بي زبان بودند که به عنوان پيغام بَر جنگي مورد استفاده قرار مي گرفتند. منتقد نشريه انگليسي «شدو آن دوال» در نقد خود بر فيلم مي نويسد: «اين انيميشن ماجراجويانه انگليسي زنده و احيا کننده ژانر انيميشن در سينماي انگليس است. اين فيلم با سنت شکني هاي خود، روحيه و حال و هواي تازه اي به صنعت انيميشن سازي کشور مي دهد، صنعت سينماي انگليس بايد از اين هواي تازه بهره لازم را ببرد. فيلم يک اثر سرزنده و لذت بخش است که کاراکترهايي فعال و پويا دارد.
نظرات کاربران
UserName