عقاب يک چشم کارتون واليانت (Valiant) بنام von talon
شخصيت هاي فيلم واليانت چيز جديدي نيستند و مشابه آن ها را در انيميشن هاي ديگر هم ديده ايم. به همين دليل شايد فيلم موفقيت عظيم «شرک»، «پيدا کردن نيمو» و يا «خانواده اين کرديپل ها» را کسب نکند. عناصر کمدي و اکشن فيلم و قهرمان و ضد قهرمان آن، تقريباً شبيه شخصيت هاي ديگر فيلم هاي انيميشن هستند. البته اگر قصد مقايسه داشته باشيم، اين کاراکترها فرق هايي هم با همکاران خود در ديگر فيلم هاي انيميشن دارند و همين نکته است که تماشاي فيلم را جذاب مي کند با اين حال چنين احساس مي شود که فيلم دارد زيادي براي نيروي هوايي ارتش انگليس تبليغ مي کند! فيلم با وجود جنبه هاي سرگرم کننده اش، بعد آموزشي هم دارد و بخشي از تاريخ اروپا را (که البته جزو دوران تلخ اين تاريخ است) به بينندگان کوچولوي خود آموزش مي دهد.
نظرات کاربران
UserName