يکي از پرنده هاي کارتون واليانت (Valiant) اصابت کرده به شيشه
قصه فيلم (Valiant) برگرفته از يک سري مستندات تاريخي است و در طول دوران جنگ اتفاق افتاده اند. سازندگان فيلم اين قصه و کاراکترهاي واقعي را به شکلي زيبا، به صورت يک کارانيميشن درآورده اند. جذابيت کار آن ها در اين است که قصه اي را به زبان انيميشن تعريف کرده اند که مي تواند به شدت تلخ و غمناک باشد. خط اصلي قصه فيلم چندان شگفت آور و يا تعجب برانگيز نيست. اما سازندگان فيلم در طول قصه پيچ و خمهاي پيش بيني نشده اي به آن اضافه مي کنند که باعث شگفتي و همراهي بيشتر تماشاچي با ماجراهاي آن مي شود. شوخ طبعي موجود در قصه به جذابيت بيشتر آن کمک مي کند.
نظرات کاربران
UserName