پوستر کارتون واليانت (Valiant)
هواي تازه «واليانت» انيميشن کامپيوتري جديد سينما توسط «گري چاپمن» کارگرداني شده است. اين فيلم 109 دقيقه اي (که در فرانسه به 75 دقيقه کوتاه شده است!) محصول صنعت سينماي انگليس است و هنرمندان اين کشور اروپايي با اين اثر انيميشن مي خواهند قدرت خود را در ساخت و توليد اين گونه سينمايي به نمايش بگذارند. قبل از اين فرانسه و ژاپن چند کار موفق انيميشن به دوستداران بين المللي سينما ارايه کرده اند و حالا نوبت انگليس است که بخت خود را در اين زمينه بيازمايد. قصه اين اثر کمدي ماجراجويانه و جنگي خانوادگي را «جورج وبستر» نوشته و «جوردن کاتز» فيلم نامه فيلم را براساس اين قصه کار کرده است.
نظرات کاربران
UserName