يک قرآن با ترجمه? فارسي که سوره بقره را نشان ميدهد
سوره بقره، (به معناي سوره گاو ماده) دومين و بزرگ‌ترين سوره کتاب قرآن است و ??? آيه دارد. بيشتر آيات اين سوره در مدينه و پس از هجرت نازل شده‌است. بقره به معني گاو ماده‌است. دليل نام‌گذاري اين سوره به اين نام، اين است که در آيات ?? تا ?? اين سوره داستان فرمان خدا به بني‌اسرائيل مبني بر کشتن و ذبح کردن گاو، بيان شده‌است. اين سوره از نظر اصول اعتقادي اسلام و بسياري از مسائل عملي (عبادي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي) جامعيت دارد. حضرت علي عليه‌السلام از پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روايت کرده که فرموده : هر کس چهار آيه از اول سوره بقره را با آية الکرسي و آيه بعد آن و سه آيه آخر سوره را تلاوت نمايد چيزي که باعث ناراحتي او شود به او نمي‌رسد چه در رابطه با خودش و چه در رابطه با اهل و مالش و شيطان به او نزديک نشود و قرآن را فراموش نکند.
نظرات کاربران
UserName