قرآني به خط کوفي
تصوير حاضر يک جلد از قديمي‌ترين نسخه‌هاي موجود از کتاب قرآن که به خط کوفي نگاشته شده است. اين کتاب هم‌اينک در گنجينه موزه بريتانيا قرار دارد. خط کوفي تقريباً از ابتدا براي نوشتن قرآن به‌کار برده شد. پس از زماني خط کوفي از صورت سادگي بيرون آمد و داراي قواعد و موازين معيني شد، بطوريکه از آثار باقيمانده و قرآن‌هاي نوشته شده آن دوران اين تکامل را مي‌توان مشاهده نمود. به‌طور کلي قرآن‌هايي که از سده‌هاي اوليه باقي مانده به‌خط کوفي نوشته شده‌است و اين موضوع تا قرن پنجم هجري ادامه داشته‌است. خط کوفي قابليت استفاده در امور تزئيني را دارا بود و خطاطان مي‌توانستند براحتي آن را به هر شکل با مقاصد و نظريات خويش منطبق سازند و پس از آنکه کاربردش را در نگارش متن قرآن از دست داد بيشتر براي کتيبه‌هاي تزئيني در بناها يا بر روي اشياء مختلف گرفت
نظرات کاربران
UserName