انبردست
انبردست وسيله‌اي است که از دو اهرم با يک محور تشکيل شده است .اين وسيله يک اختراع کلي و عمومي در طول تاريخ بوده و نمي‌توان يک تاريخچه مشخص و منحصر به فرد يا يک مخترع مشخص براي آن ذکر کرد.انسان از هزاران سال قبل از ميلاد کار با فلزات را مي‌دانسته و براي انجام کار با فلزات نياز به وسايلي انبردست مانند داشته است تا از مواد داغ و ذوب شده براي کارهايي مانند ريخته‌گري و آهنگري سود بجويد.پيشرف وسايل انبردست مانند از شکل چوبي تا برنزي احتمالا از ???? قبل از ميلاد اتفاق افتاده است.از جمله قديمي‌ترين تصاوير موجود انبردست را در تصوير آهنگري خداي آتش يوناني نشان مي‌دهد.امروزه از انبردست‌ها معمولاً براي ايمني بيشتر در گرفتن وسايل داغ استفاده مي‌شود که به آن انبر مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName