گرسنه و تشنه به شهادت رسیدند در دو شهرک شیعه نشین کفریا و فوعه
دو شهرک شیعه نشین #کفریا و #فوعه دو سال در محاصره و گلوله باران تکفیری ها بودند تا اینکه چند روز پیش طی معاهده ای، شیعیان تحت محاصره در حال تخلیه شدن از این دو شهرک بودند.
تروریست‌های تکفیری، مدت‌ها ا
نظرات کاربران
UserName