جاذبه توریستی کالیفرنیا
📸 درختی که از جاذبه های توریستی کالیفرنیا است و از سال 1930 یک سوراخ ۲متری در تنه خود برای عبور خودروها دارد.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName