چند پيچ
پيچ در واقع سطح شيبداري است که يک محور يا يک استوانه را دور مي‌زند. در مورد پيچها مي‌دانيد که آنها قطعات چوبي يا فلزي را به يکديگر متصل مي‌کنند. اما اين تنها مورد استفاده پيچ نيست. مي‌توانيد شيشه‌هايي را که در منزل داريد امتحان کنيد و بعضي از آنها درپوشي دارند که روي آنها پيچيده مي‌شود. مثالهاي ديگر از کاربرد پيچ عبارت‌اند از چرخ گوشت، پنکه، ملخ هواپيما، و انواع گيره‌هاي مورد استفاده در کارگاه‌هاي نجاري و غيره. به شيارهاي مارپيچي درون پيچ و مهره رزوه مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName