حدیثی از امام علی در مورد پرهیز در مورد عذر خواهی
نظرات کاربران
UserName