آچار از نماي نزديک
آچار وسيله‌اي براي باز و بسته کردن پيچ‌ها است. دسته دراز اين ابزار اهرمي براي زياد شدن گشتاور است. آچار در شکل‌هاي مختلفي عرضه مي‌شود که مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از آچار دوطرفه، آچار رينگ، آچار فرانسه، آچار شلاقي، آچار آلن،آچار بکس،آچار بادي،آچار چاکنيت دار،آچارستاره اي.
نظرات کاربران
UserName