سفره ماهي
سفره ماهي نوعي ماهي تخت و نزديک از خانواده رامَک‌ماهيان (Myliobatidae) و وابسته به کوسه‌ها است. سفره ماهيان نتيجه? چرخه تکاملي کوسه‌ها هستند. سفره ماهي‌ها معمولاً در گروه‌هاي بزرگ و به صورت دسته جمعي زندگي مي‌کنند. استخوان بندي سفره ماهي‌ها از غضروف که ماده‌اي سخت ولي نرم تر از استخوان است تشکيل شده‌است. مشهورترين و پر جمعيت‌ترين سفره ماهي درياي عمان است و داراي ظاهري کايت مانند و دمي طويل است.
نظرات کاربران
UserName