حدیثی از پیامبر اکرم در مورد تهیدست
نظرات کاربران
UserName