ستاره دريايي قرمز و نارنجي
ستاره دريايي جانوري آبزي است از شاخه خارپوستان و رده ستاره‌ سانان (Asteroidea). اين نام همچنين به خانوادهاي از آبزيان خويشاوند با ستاره‌هاي دريايي که از رده Ophiuroidea هستند استفاده شده است.از رده ستاره‌ سانان ستاره دريايي را مي‌توان به عنوان بهترين نمونه نام برد. بدن، ستاره مانند است. شيارهاي آمبولاکرال باز هستند، پاهاي لوله‌اي وسيله حرکت بوده و از ميان صفحات اسکلت داخلي بيرون مي‌آيند. همه اين موجودات بي مهره هستند پس در حقيقت ماهي نيستند، اکثر زيست‌شناسان دريايي تلاش مي‌کنند که واژه ستاره دريايي را کاملاً جايگزين ستاره ماهي کنند.
نظرات کاربران
UserName