ماهي شاخدار آبي و زرد زيبا
ماهيها در اندازه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورند و طول آنها از ?? فوت مثل کوسه نهنگي تا ? ميلي متر مثل گوبي کوتوله (dwarf goby) متغيير مي‌باشد. جانوران آبزي ديگر همانند عروس دريايي و ماهي مرکب ماهيهاي حقيقي نيستند. براي نمونه برخي از ماهيان چون صخره‌هاي ناهنجار و برخي مانند کرمهاي لولنده هستند. بعضي تخت و مسطح چون کلوچه آردي و پاره‌اي مانند توپ هستند. ماهيان همه گونه رنگي دارند. يعني همه رنگ‌هاي رنگين کمان. بسياري از ماهيان رنگهاي روشن همچون رنگهاي درخشان و روشن پرندگان. سرخ تند زرد آبي و ارغواني و صدها نمونه و گونه رنگ زيبا و دلربا و طرح‌هاي راه راه و خطوط شبيه توري يا نقطه چين دارند.
نظرات کاربران
UserName