ماهي قرمز با خالهاي سفيد
ماهي‌ها از طريق آبشش تنفس مي‌کنند. آبشش ? نوع است، ?- داخلي ?- خارجي، آبشش‌هاي داخلي آبشش‌هايي هستند که پوششي دارند ولي آبشش‌هاي خارجي پوششي ندارند.ماهي‌ها وقتي رشد مي‌کنند، پولک‌هايي در مي‌آورند که با ديگر پولک‌ها تفاوت دارد وبه راحتي تشخيص داده مي‌شوند. دو خط جانبي روي پهلوهاي ماهي است که از سلول‌هاي حساسي ساخته شده‌است، که به وسيله? آن ماهي از تغييرات محيط خود با خبر مي‌شود. بادکنکي در شکم ماهي وجود دارد که ماهي مي‌تواند هوا وارد يا خارج از آن کند و بدين وسيله وزن خود را تغيير دهد و سبک و سنگين شود.
نظرات کاربران
UserName