دو يوزپلنگ
ازدواج خويشاوندي بالا در تعداد پايين گروه‌هاي باقي مانده وضعيت وخيم کنوني اين گونه را سبب شده است. اين جانور داراي تنوع ژنتيکي بسيار پاييني بوده و جمعيت‌هاي جانوري اين چنين دچار مرگ وميرهاي زيادي مي‌شوند. با وجود قدرت تکثير بالاي يوزها در طبيعت، تکثير در اسارت اين جانوران در جهت تکثير آنها در بعضي نقاط مانند آمريکاي شمالي جواب نداده است.
نظرات کاربران
UserName