يوزپلنگي از نزديک
بعد از انقلاب حفظ حيات وحش در ايران اهميت خود را از دست داد و يوزپلنگ‌ها همراه غزا‌ل‏ها شکار مي‌شدند و در نتيجه تعدادشان به سرعت رو به افول نهاد.و در نتيجه اقدامات بعد از انقلاب در ايران اکنون اين جانور در ليست جانوران در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌است.بعضي بررسي‌هاي آقاي اسدي در سال ???? نشان داده‌است اگر مي‌خواهيم نسل يوز در ايران هم منقرض نشود بايد يک اقدام عاجل در مورد افزايش جمعيت غزالها و حفظ زيستگاه آنها انجام دهيم.
نظرات کاربران
UserName