يوزپلنگي در حال دويدن
روش شکار کردن يوزها به اين صورت است که ابتدا با احتياط به طعمه نزديک مي‌شوند و يک فاصله ??? تا ??? متري را با آن حفظ مي‌کنند?و پشت ناهمواري‌هاي زمين ?بوته‌ها يا ديگر پوششها خود را پنهان مي‌کنند و ناگهان حمله مي‌کنند.سرعت يوز در مسافت کوتاه بسيار قابل توجه‌است و از هر شکار يا حتي حيوان شکارچي سيعتر است.حتي يوز از يک سگ شکاري و يک کانگورو بسيار سريعتر است.اما اين سرعت را نمي‌تواند در مسافت طولاني حفظ کند.يک سگ شکاري نمي‌تواند از يک گوزن هندي سبقت بگيرد اما ژنرال مک آليستر ديده‌است که يک يوز يک گوزن نر سياه را در حالي که از فاصله ??? متري به سمتش دويده شکار کرده است.
نظرات کاربران
UserName