يوزپلنگي همراه با دو توله اش
يوزها ? غزالها و گوزنهاي کوچک را شکار مي‌کنند.در ايران بيشتر شکارشان آهو و جبير و قوچ و ميش ?بز و کل و حتي خيلي وقتها خرگوش و ديگران حيوانات از قبيل حتي روباه‏ها و شغال را شکار مي‌کنند کلا هر حيواني را در بيابان بيابند مي‌توانند شکار کنند.ديده شده که يوز پلنگ بز و گوسفند را نيز شکار کرده‌است اما به ندرت پيش مي‌آيد که به حيوانات اهلي حمله کند و معروف نيست که به انسانها نيز حمله کرده باشد.
نظرات کاربران
UserName