يوزپلنگي در حال دويدن و شکار
يوزپلنگ سريعترين حيوان روي خشکي است و سرعتش مي‌تواند به ??? کيلومتر در ساعت برسد اما تا چند صد متري بيشتر نمي‌تواند با اين سرعت بدود.پوستي نخودي رنگ و با خالهاي سياه و گرد و کوچک دارد ? و موهايش زبر و کوتاه است.اين حيوان اندامي کشيده دارد و اندازه بدن يک يوز بالغ ??? تا ??? سانتيمتر با دمي به اندازه ?? تا ?? سانتيمتر است و وزنش مي‌تواند از ?? تا ?? کيلوگرم باشد.کلا نرها بزرگتر از ماده‌ها هستند.خطي به نام خط اشک از گوشه چشم اين حيوان تا گوشه لبش امتداد يافته‌است که اين خط در نوع ايراني ضخيم تر از نوع آفريقايي است.
نظرات کاربران
UserName