يوزپلنگي روي شاخه درخت
يوز کلمه‌اي‌ست فارسي که از ديرباز در اشاره به اين حيوان به‌کار مي‌رفته‌است. يوز از بن مضارع يوزيدن به معناي جستن آمده‌است و به‌جهت شباهت ظاهري اين حيوان با پلنگ امروزه بيشتر با نام يوزپلنگ شناخته مي‌شود. چيتا واژه‌اي‌ست هندي که از واژه سانسکريت چيتراکا به معني «خال‌خالي» وارد انگليسي شده و گاهي در فارسي نيز به‌کار مي‌رود. در زبانهاي ديگر نامهاي گوناگوني براي اين حيوان به‌کار رفته‌است. در زبان عربي يوز را "فهد" مي‌نامند درحاليکه در افغانستان به آن "تازي پرنگ" (فارسي دري) و "تازي پلنگ" (پشتو) گفته مي‌شود. در پاکستان نيز در زبان براهوئي به آن "يوز" گفته مي‌شود. در زبان سواحيلي نيز که در شرق آفريقا رايج است نام "دوما" را براي اين جانور بکار مي‌برند.
نظرات کاربران
UserName