پلنگ
پلنگ (نام علمي: Panthera pardus) جانوري از خانواده? گربه‌سانان و کوچک‌ترين حيوان در ميان چهار گربه بزرگ در سرده? Panthera است که شير، ببر و جگوار سه عضو ديگر آنند. زيستگاه پلنگ در گذشته از آفريقاي جنوبي تا کره در سراسر آفريقا و جنوب آسيا پراکنده بود. اما تخريب زيستگاه و شکار قلمرو اين حيوان را به‌شدت کاهش داده و امروزه بيشترين تراکم پلنگ‌ها در آفريقاي جنوب صحرا است.
نظرات کاربران
UserName