دو يوزپلنگ
غذاي اصلي يوزپلنگ را آهو، جبير، قوچ و ميش، کل و بز و خرگوش تشکيل مي دهد که امروزه به دليل شکار بي‌رويه شکارچيان غيرمجاز مجهز به خودروها و موتورسيکلت‌هاي قدرتمند صحرايي، جمعيت آنها نيز به شدت در حال کاهش است. با توجه به اينکه وجود آب در زيستگاه اصلي يوز که دشت‌هاي باز و تپه ماهورهاي واقع در مناطق استپي و بياباني است، يک موهبت محسوب مي‌شود، دام و بخصوص شتر وقتي سر آبشخور يا چشمه مي‌آيند، آن را اشغال مي کنند و ديگر نه يوز و نه طعمه‌هايش به آنجا نمي روند. در نتيجه طعمه‌هاي يوز مهاجرت مي کنند يا مي ميرند و به دنبال آن زندگي يوز هم تحت تاثير قرار مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName