يوزپلنگي همراه با توله هايش
يوزپلنگ از خانواده گربه سانان به شمار مي آيد که به دليل داشتن دست و پايي بلند، بدني کشيده و باريک و سينه اي فراخ تا حدود زيادي به سگ‌هاي تازي شبيه است. رنگ بدن يوز نخودي است و خال‌هاي ريز و درشتي آن را پوشانده است. خط اشک يوزپلنگ نوار سياهي است که از گوشه? چشم تا خارجي دهان آن ادامه دارد و با جذب نور خورشيد از انعکاس نور جلوگيري مي‌کند و با کم کردن زنندگي نور خورشيد، درست مانند عينک آفتابي، از چشمان يوزپلنگ محافظت مي کند. خط اشک يکي از راه‌هاي شناسايي يوزپلنگ در ميان گربه‌هاي خالدار ديگر است.
نظرات کاربران
UserName