سه يوزپلنگ
يوزپلنگ از خانواده گربه سانان به شمار مي آيد که به دليل داشتن دست و پايي بلند، بدني کشيده و باريک و سينه اي فراخ تا حدود زيادي به سگ‌هاي تازي شبيه است. رنگ بدن يوز نخودي است و خال‌هاي ريز و درشتي آن را پوشانده است. بسياري از مردم يوز را با پلنگ اشتباه مي گيرند، اما تفاوت بارز اين دو گونه در شکل خال‌هايشان است. در يوز خال‌ها توپر و گرد است، در حالي که خال‌هاي پلنگ درشت و توخالي و گل مانند است. وجود نوار سياه رنگي که از گوشه چشم يوز تا دهان امتداد يافته و به "خط اشک" معروف است نيز از مشخصات بارز يوز به شمار مي‌آيد که پلنگ اين خط را ندارد. فرق ديگر يوز پلنگ با پلنگ اين است که يوز پلنگ در پشت گردن يال دارد ولي پلنگ ندارد.
نظرات کاربران
UserName