يوزپلنگي در حال دويدن
بدن اين گربه سان (يوزپلنگ) طي چندين ميليون سال به گونه‌اي تکامل پيدا کرده است که اين حيوان بتواند امکان حرکت با سرعتي برابر با ??? کيلومتر در ساعت را داشته باشد. سرعت يوزپلنگ در عرض ??? ثانيه پس از شروع دويدن به صد کيلومتر در ساعت مي‌رسد که از شتاب بسياري از ماشين‌هاي مسابقه‌اي نيز بيشتر است. اندام باريک، پاهاي لاغر و بلند، قفسه سينه‌اي کم پهنا ولي عميق و جمجمه‌اي کوچک، ظريف و گرد، يوز را به سريع‌ترين جانور روي زمين تبديل کرده است. يوزها به آساني از ديگر گربه سانان تشخيص داده مي‌شوند. اين امر تنها به دليل وجود خال‌هاي روي بدن او نيست بلکه بدن باريک و کشيده، سر کوچک، چشم‌هاي بالا قرار گرفته و گوش‌هاي کوچک و تا حدودي پهن است که آنها را متمايز مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName