يوزپلنگي در حال دويدن
يوزپلنگ که بر خلاف اسمش که ممکن است براي خيلي‌ها وحشت ايجاد کند، خيلي آرام است. يعني امکان دارد شما يک روز در طبيعت شانس داشته باشيد که يوزپلنگ را از فاصله يکي دو متري ببينيد، ولي اين حيوان کوچکترين آسيبي به شما نرساند وخيلي راحت بتوانيد از آن عکس بگيريد و يا تماشايش کنيد، حني مي بينيد اين حيوان پس از مدتي بلند مي‌شود و مي‌رود، ولي متأسفانه خيلي‌ها فکر مي کنند که يوزپلنگ وحشي است و آن را مي کشند.
نظرات کاربران
UserName