يوزپلنگ از نزديک
بدن يوزپلنگ از مو هايي زبر و به رنگ نخودي تا زرد روشن پوشيده شده که روي آن تعداد زيادي خال‌هاي سياه رنگ تو پر نقش بسته تعداد خال‌هاي روي بدن هر يوزپلنگ آفريقايي به بيش از سه هزار عدد مي رسد، ولي تعداد آن در يوزپلنگ آسيايي (ايراني) کمتر است، چون خال‌هاي آن بزرگ تر و در نتيجه تعداد آن کمتر است. يوزپلنگ‌هاي آفريقايي و ايراني تفاوت‌هاي ديگري هم با هم دارند. يوزپلنگ ايراني نسبت به يوزپلنگ آفريقايي داراي هيکل بزرگ تر و رنگش روشن تر است. به همين خاطر خيلي زيبا تر از يوزپلنگ آفريقا و در عين حال خيلي کمياب است. به همين خاطر در حال حاضر کارشناسان گوناگون از سر تا سر ايران و جهان بر روي آن تحقيق مي کنند.
نظرات کاربران
UserName