يوزپلنگ از نزديک
يوزپلنگ سر کوچکي دارد و چشمانش براي بهتر ديدن از پشت بوته‌ها، نسبتاً بالا قرار گرفته‌اند. همچنين يوز مي تواند با سرعت ??? کيلومتر در ساعت ??? متر بدود. يوزپلنگ آسيايي در طبيعت حدود ?? سال زندگي مي کند. يوز ماده مي تواند يک تا هشت مرتبه بين سه تا چهار نوزاد به دنيا بياورد. نوزاد يوز تا ?? ماهگي بايد در کنار مادر باشد تا نحوه شکار و گرفتن طعمه را آموزش ببيند.
نظرات کاربران
UserName