دو توله يوزپلنگ
نرها در مراقبت والديني نوزادان هيچ دخالتي ندارند. بچه‌ها هميشه در حال بازي با يکديگر بوده و مهارت‌هاي شکار را با طعمه‌هاي زنده‌اي که مادر به کنام باز مي‌گرداند فرا مي‌گيرند، هر چند اين توله‌ها همچنان در شکار طعمه آماتور باقي مي‌مانند. يوزهاي جوان در سنين بعد از نوجواني و در هنگام جدا شدن از مادر به مدت شش ماه به جهت ايمن بودن از خطرات احتمالي با هم باقي مي‌مانند. اما پس از اين دوره خواهرها گروه را ترک کرده اما برادرها به زندگي در کنار هم ادامه مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName