نقاشي صحنه يک جنگ از آثار موجود در گالري ملي لندن
گالري ملي در 1824 بنيان گذاشته شد. اين گالري در ميدان Trafalgar واقع است. اين گالري حاوي بيش از 2300 نقاشي از سده مياني 13 تا 1900 مي باشد. گالري ملي لندن يکي از بزرگترين مجموعه هاي نقاشي اروپايي در جهان است. اين مجموعه شامل کارهاي نقاشان بزرگي مانند : Botticelli ، لئوناردو داوينچي ، رامبراند ، Gainsborough ، ترنر ، سزان و وان گوگ مي باشد.
نظرات کاربران
UserName