هواپيماي مسافربري در هنگام طلوع آفتاب
بيشتر هواپيماهاي امروزي به‌ويژه هواپيماهاي مسافري در دسته "هواپيما با بال ثابت " جاي دارند. منظور از بال ثابت آن است که بال هواپيما (بر خلاف هليکوپتر) فقط در اثر پيش‌رانش نيروي برآر ايجاد مي‌کند. اگرچه بال در بعضي هواپيماها براي جاگيري کمتر يا ملاحظات هواپويشي ممکن است باز و بسته شود ولي اين‌گونه هواپيما را نيز داراي بال ثابت مي‌شمارند چون باز و بسته شدن بال ايجاد نيروي برآر نمي‌کند.
نظرات کاربران
UserName