هواپيماي مسافربري
در زمان جنگ جهاني دوم، ساخت هواپيماهاي جنگنده در اولويت بود، اما با اتمام جنگ جهاني دوم، بازار هوانوردي خواهان هواپيماهاي نوين مسافربري با استفاده از تکنولوژي جديد موتورهاي جت شد. شرکت هاي هواپيمايي با مشاهده چنين تمايلي به حمل و نقل هوايي، هر چه سريعتر دست به کار شده و در طي چند سال، انواع هواپيماهاي جت مسافربري توليد گشت که هر يک، از ديگري پيشرفته تر و داراي امکانات بيشتري براي جلب مشتري بود.
نظرات کاربران
UserName