هواپيماي مسافربري کوچک
پيشرفت سريع تکنولوژي حمل و نقل و بويژه حمل و نقل هوايي در جهان و افزايش قابليتها در کاهش و يا از بين بردن نياز دستگاههاي گرداننده ، باعث هر چه کوتاهتر شدن فاصله بين قاره‌ها ، کشورها و شهرهاي کوچک و بزرگ دنيا شده است. ارائه روشهاي جديد و معرفي انواع وسايل پرنده اعم از هواپيما ، هليکوپتر ، بالون و کشتيهاي هوايي در طرحها و اشکال متنوع و پيشرفته بشر را قادر مي‌سازد که در ارتفاعات مختلف با شرايط متفاوت براحتي خود را از محلي به محل ديگر برساند.
نظرات کاربران
UserName