ماهي زرد با يک خال سياه
لاکپشت‌هاي دريايي ساکن تمام اقيانوس‌هاي جهان بجز قطب شمال هستند.اين لاکپشت‌ها بين اقيانوس‌هاي جهان در حال سفر هستند.لاکپشت پشت تخت دريايي را فقط مي‌توان در سواحل شمالي استراليا يافت. لاکپشت‌هاي دريايي معمولاً در دريا معلق هستند و براي همين از يک سيستم تنفسي بي هوازي سود مي‌برند که مي‌توانند با حبس نفس خود براي مدت زيادي در زير آب بمانند.همچنين انان مي‌توانند ريه خود را به سرعت از اکسيژن پر و خالي کنند. اين لاکپشت‌ها مي‌توانند تا ?? سال عمر کنند.چند دهه طول مي‌کشد تا اين گونه از لاکپشت‌ها به سن بلوغ جنسي برسند. پس از اين زمان لاک پشت‌هاي ماده هر ? تا ? سال براي تخم گذاري به ساحل برمي‌گردند و در هر فصل ? تا ? لانه حفر مي‌کنند. آنها گودال‌هاي ?? تا ?? سانتيمتري حفر مي‌کند و ?? تا ??? تخم (بسته به گونه) در آن مي‌گذارد. البته تا ??? تخم هم در رابطه با لاک‌پشت پوزه عقابي گزارش شده‌است. سپس ماده لانه را دوباره پر کرده و به اقيانوس باز مي‌گردد. کل اين فرآيند ?? دقيقه طول مي‌کشد.
نظرات کاربران
UserName