ماهي زرد با يک خال سياه
ماهي به‌وسيله حرکت دادن قسمت عقبي بدن خود به سمت جلو حرکت مي‌کند. ماهيچه‌هاي که دو طرف ستون فقرات (اسخوانهاي پشتي) او را پوشانده‌اند حرکت دم او را کنترل مي‌کنند ماهي ابتدا اين ماهيچه را به يک طرف مي‌کشاند و بعد به طرف ديگر و هم‌زمان دم خود را از يک طرف به طرف ديگر حرکت مي‌دهد و به اين ترتيب به جلو حرکت مي‌کند ماهيها براي حرکت به سمتهاي راست و چپ و همچنين بالا و پايين از باله‌هاي خود استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName