ماهي سفيد و زرد
از لحاظ زندگي ماهي‌ها را به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌کنند: الف)آب شور مانند کوسه ماهي، نهنگ، دلفين و غيره ب)آب شيرين مانند بارب، قزل آلا و غيره ج)سطح آب د)لايه‌هاي مياني آب ر)اعماق آب و کف دريا . اسکلت بعضي از ماهي‌ها غضروفي است مانند کوسه ماهي، اره ماهي، ماهي خاويار، سفره ماهي و غيره. داشتن باله و آبشش ماهي را براي زيستن در آب سازگار مي‌کند. بيشتر ماهي‌ها داراي فلس هستند. به نوع خاصي از فلس پولک گفته مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName