خرچنگ دريايي
خرچنگ دريايي سخت پوست داراي رنگ روشن? يکي از گونه هاي خرچنگهاي خاردار?‌مي باشد. او به جاي پنجه? داراي شاخکهاي بلند و تيزي ميباشد? که به عنوان يک اسلحه در هنگام تهديد شدن? استفاده مي کند. خرچنگ دريايي رنگ سنگي معمولا در آبهاي کم عمق زندگي مي کند. او مثل ديگر خرچنگهاي فاميلش? تمايل دارد در شب شکار کند و در گروههاي بزرگ زندگي کند.
نظرات کاربران
UserName