نمايي از بارگير يک کاميون
در صنعت ترابري، بارگير قسمتي ثابت و يا غير ثابت از وسيله نقليه باري است که کالا ، داخل يا روي آن قرار مي‌گيرد. بنابراين بخش پشتي وانت‌بارها، کاميون‌ها و تريلي‌ها بارگير نام دارد. انواع بارگيرهاي ترابري عبارتند از : 1- بارگير ثابت 2- بارگير غير ثابت 3- کفي 4- يخچالدار 5- کمپرسي 6- اطاقدار 7- بونکر 8- بارگير بغلدار معمولي 9- بارگير جامبو 10- بارگير مسقف 11- بارگير کمرشکن 12- بغلدار چادري 13- تانکر مخزن دار
نظرات کاربران
UserName