کاميون کوچک دو کابين سفيد STERLING
کاميونت يا کاميون کوچک گونه‌اي از کلاس خودروها است که مي‌توان آن را حد فاصل بين يک وانت و کاميون دانست. اين خودروها داراي يک اتاقک کوچک و ? يا ? تاير در دو محور مي‌باشند. توزيع نيروي پيشران اين خودروها اغلب از نوع چهار چرخ محرک مي‌باشد. اين خودروها که اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم در ژاپن ساخته شدند، در آن کشور Keitora (به ژاپني: ???) نيز ناميده مي‌شوند و دسته‌اي از خودروهاي کي را تشکيل مي‌دهند. اين خودرو در کنار خودرو ون کوچک دو کلاس از وسايل نقليه پرکاربرد در کارهاي خدماتي و بازرگاني خرد در ژاپن محسوب مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName