دو کاميون آتش نشاني اسکانيا
کاميون هاي آتش نشاني حامل آب در واقع اولين کاميون هاي آتش نشاني هستند که با شنيدن کلمه ي FIRE  TRUCK  به ياد آنها مي افتيم. کاميونهايي که فقط براي حمل آب در نظر گرفته مي شوند در واقع همان کاميون هاي سري P هستند و بر خلاف کاميونهاي چند منظوره يا فرودگاهي از شاسي کوتاهتر، اتاق جمع و جور تر و تک کابين، سيستم تعليق محکمتر و .... بهره مي برند. مخزن آب ( يا مواد شيميايي يا خاموش کننده هاي الکتريکي با توجه به سفارش سازمان آتش نشاني ) در حالت طبيعي با نرمال داراي ظرفيتي معادل 10000 ليتري مي باشند . اين کاميونها به پمپهاي بزرگ آب که براي شرايط سخت و فشارهاي زياد طراحي شده اند مجهز مي باشند.
نظرات کاربران
UserName