قو
قو بزرگ‌ترين پرنده آبزي و شايد زيباترين و باوقارترين پرنده جهان باشد . گردن بسيار دراز و ظريفي دارد ومثل ساير پرندگان آبزي جثه‌اي نسبتاً بزرگ دارد . پاهايش کوتاه وپنجه اش پرده دار است . نر و ماده به قدري هم شکلند که تشخيص آن‌ها از يکديگر دشوار است . قوها معمولاً سفيدند اما دو گونه قوي سياه هم هست ، يکي قوي سياه استراليايي که پر و بالش جز نوک شاهپرهايش سياه است وديگري قوي گردن سياه آمريکاي جنوبي که رنگ پرهاي گردن آن سياه است. در واقع قوي نيمکره شمالي پرهاي سفيد وقوي نيمکره جنوبي پرهاي سياه وسفيد يا سياه دارند.
نظرات کاربران
UserName