قو
قوها در فصل زمستان در دسته هاي بيست تايي و چهل تايي مهاجرت مي کنند. بچه هاي قو حداقل يک سال همراه والدينشان در گروه، باقي مي مانند تا آموزش هاي خاصي از قبيل تغذيه، استراحت کردن، مسيرها و جهت ها و... را ياد بگيرند. قوها پرواز در شب را بسيار دوست دارند و شب هنگام در ارتفاع ?? هزار پايي از سطح زمين تا ? هزار مايل بر فراز درياها پرواز مي کنند. حدود نيمي از بچه قوها که در شمال لانه دارند طي مهاجرت به جنوب از بين مي روند، زيرا قبل از اينکه به اندازه کافي قوي شوند، مجبور به ترک منطقه هستند.
نظرات کاربران
UserName