گوزن در کوهستان
تيره گوزنها در ميان نشخوارکنندگان يگانه طايفه‌اي است که انواع بسياري از آن در قاره اروپا مانند جانوران وحشي زندگي مي‌کنند. يکي از خصوصيات عمده‌اي که گوزنها را از نشخوار کنندگان ديگر متمايز مي‌کند شکل و ساختمان شاخهاي اين جانوران است معمولا تنها نرينه‌هايي که به سن بلوغ رسيده‌اند شاخ دارند. شاخهاي گوزنها توپر و بي‌دوام هستند. شاخهاي نشخوارکنندگان ديگر ميان تهي و تغيير ناپذيرند، از اين رو عنوان جانوران شاخ تهي يافتند. در نخستين سال زندگي گوزنها شاخي استخواني از هر سوي پيشاني روي دو برآمدگي پوشيده از پوست و پشم بسيار نرمي که مخمل خوانده مي‌شود رشد مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName