سه آهو
آهو جانوري از خانواده تهي‌شاخان جزو راسته نشخوارکنندگان است، که گونه‌هاي زيادي دارد.در ايران از نشخوارکنندگان دو تيره وجود دارد که شامل تيره گوزنها و تيره گوسفند ، بز ، آهو و گاو ميباشد.
نظرات کاربران
UserName