ساعت آفتابي
ساعت آفتابي وسيله‌اي است که زمان را با استفاده از مکان خورشيد در آسمان مي‌سنجد. معمول‌ترين نوع ساعت آفتابي از ميله‌اي ساخته شده‌است که روي صفحه‌اي قرار دارد و ساعت‌هاي شبانه‌روز روي صفحه نشانه‌گذاري شده‌اند. وقتي مکان خورشيد در آسمان عوض مي‌شود، مکان سايه? ميله هم روي صفحه جابه‌جا مي‌شود و ساعت را نشان مي‌دهد. در بيشتر شهرهاي بزرگ اين ساعت‌ها در ميدان اصلي نصب مي‌شد تا مردم ساعت را بدانند. نمونه‌هاي بسياري از اولين ساعت‌هاي آفتابي تا امروز وجود دارد که با پيشرفت علم و دانش انسان در زمينه? رياضيات، کامل‌تر و دقيق‌تر شده‌است و امروزه اين ساعت‌ها به عنوان نمادي از تمدن هر سرزمين مورد توجه قرار مي‌گيرند.
نظرات کاربران
UserName